EBA Lager onderwijs (Diest) (180 sp.)

 

2020-2021

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding gelden:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Het instellingsbestuur kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5° van lid 1. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.

2019-2020

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding gelden:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Het instellingsbestuur kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5° van lid 1. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.

|

 • Studenten kunnen na afspraak met de trajectcoach een voortraject uit de Bachelor onderwijskunde(KULAK) (15SP) volgen ter vervanging van een aantal opleidingsonderdelen van het programma.

  • Modeltraject opleidingsfase 1

   Neem deze opleidingsonderdelen op

   • 14 sp.Praktijk & Groeilabo IVerplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML117Ddocenten
    docenten
    • T.Robijns (coördinator)
    Praktijk & Groeilabo I (14 sp.)--ML117ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert
    • A.Ceustermans
    • N.Decoster
    • G.Delen
    • I.Devis
    • L.Faes
    • M.Goos
    • T.Robijns
    • A.Schellemans
    • L.Smets
    • A.Van Eynde
    • M.Vandersmissen
    • P.den Otter
    3 sp.RZL: levensbeschouwelijke vormingVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML103Ddocenten
    docenten
    • P.den Otter (coördinator)
    • M.Biront
    • B.Meeus
    • P.den Otter
    RZL: levensbeschouwelijke vorming (3 sp.)--ML103ddocenten
    docenten
    • M.Biront
    • B.Meeus
    • P.den Otter
    4 sp.Communicatie en mediaVerplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML104Ddocenten
    docenten
    • N.Decoster (coördinator)
    • L.Busschots
    • K.Coussement
    • N.Decoster
    • L.Degrande
    • G.Delen
    • G.Vanderheyden
    • F.Vandewyer
    Communicatie en media (4 sp.)--ML104ddocenten
    docenten
    • L.Busschots
    • K.Coussement
    • N.Decoster
    • L.Degrande
    • G.Delen
    • G.Vanderheyden
    • F.Vandewyer
    3 sp.Duurzaamheid en diversiteit in de wereldVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML105Ddocenten
    docenten
    • L.Busschots (coördinator)
    • L.Degrande
    • K.Mertens
    • G.Van Helleputte
    Duurzaamheid en diversiteit in de wereld (3 sp.)--ML105ddocenten
    docenten
    • L.Busschots
    • L.Degrande
    • K.Mertens
    • G.Van Helleputte
    4 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML106Ddocenten
    docenten
    • L.Smets (coördinator)
    • M.Borzée
    • K.De Munter
    • A.Kellen
    • L.Smets
    Leren en ontwikkelen begeleiden I (4 sp.)--ML106ddocenten
    docenten
    • M.Borzée
    • K.De Munter
    • A.Kellen
    • L.Smets
    4 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML107Ddocenten
    docenten
    • L.Smets (coördinator)
    • M.Borzée
    • K.De Munter
    • L.Smets
    Leren en ontwikkelen begeleiden II (4 sp.)--ML107ddocenten
    docenten
    • M.Borzée
    • K.De Munter
    • L.Smets
    4 sp.Wiskunde IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML108Ddocenten
    docenten
    • A.Ceustermans (coördinator)
    • P.Janssens
    • T.Robijns
    Wiskunde I (4 sp.)--ML108ddocenten
    docenten
    • A.Ceustermans
    • P.Janssens
    • T.Robijns
    3 sp.Wiskunde IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML109Ddocenten
    docenten
    • A.Ceustermans (coördinator)
    • P.Janssens
    • A.Palmaerts
    Wiskunde II (3 sp.)--ML109ddocenten
    docenten
    • A.Ceustermans
    • P.Janssens
    • A.Palmaerts
    3 sp.Wereldoriëntatie IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML110Ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert (coördinator)
    • A.Gysen
    • A.Schellemans
    • J.Van Dessel
    Wereldoriëntatie I (3 sp.)--ML110ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert
    • A.Gysen
    • A.Schellemans
    • J.Van Dessel
    4 sp.Wereldoriëntatie IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML111Ddocenten
    docenten
    • T.Vandersmissen (coördinator)
    • D.Cools
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    • A.Schellemans
    • T.Vandersmissen
    Wereldoriëntatie II (4 sp.)--ML111ddocenten
    docenten
    • D.Cools
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    • A.Schellemans
    • T.Vandersmissen
    3 sp.Kunst.Zinnig IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML112Ddocenten
    docenten
    • B.Neven (coördinator)
    • A.Desair
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    Kunst.Zinnig I (3 sp.)--ML112ddocenten
    docenten
    • A.Desair
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    3 sp.Kunst.Zinnig IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML113Ddocenten
    docenten
    • B.Neven (coördinator)
    • A.Desair
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    Kunst.Zinnig II (3 sp.)--ML113ddocenten
    docenten
    • A.Desair
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    5 sp.Nederlands IVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML114Ddocenten
    docenten
    • A.Van Eynde (coördinator)
    • L.Busschots
    • K.Coussement
    • A.Van Eynde
    • G.Vanderheyden
    Nederlands I (5 sp.)--ML114ddocenten
    docenten
    • L.Busschots
    • K.Coussement
    • A.Van Eynde
    • G.Vanderheyden
    3 sp.Frans IVerplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML115Ddocenten
    docenten
    • A.Schouteden (coördinator)
    Frans I (3 sp.)--ML115ddocenten
    docenten
    • A.Schouteden
  • Modeltraject opleidingsfase 2

   Neem deze opleidingsonderdelen op

   • 20 sp.Praktijk & Groeilabo IIVerplicht in fase 2Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenML225Ddocenten
    docenten
    • N.Decoster (coördinator)
    Praktijk & Groeilabo II (20 sp.)--ML225ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert
    • A.Ceustermans
    • N.Decoster
    • G.Delen
    • I.Devis
    • L.Faes
    • M.Goos
    • T.Robijns
    • A.Schellemans
    • L.Smets
    • A.Van Eynde
    • M.Vandersmissen
    • P.den Otter
    3 sp.Duurzaamheid en diversiteit op schoolVerplicht in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML203Ddocenten
    docenten
    • M.Vandersmissen (coördinator)
    • V.Binon
    • K.Moons
    • M.Vandersmissen
    Duurzaamheid en diversiteit op school (3 sp.)--ML203ddocenten
    docenten
    • V.Binon
    • K.Moons
    • M.Vandersmissen
    4 sp.Innoveren en inspirerenVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML204Ddocenten
    docenten
    • T.Vandersmissen (coördinator)
    • B.Callewaert
    • K.Hindrix
    • J.Van Dessel
    • G.Van Helleputte
    • T.Vandersmissen
    Innoveren en inspireren (4 sp.)--ML204ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert
    • K.Hindrix
    • J.Van Dessel
    • G.Van Helleputte
    • T.Vandersmissen
    3 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IIIVerplicht in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML205Ddocenten
    docenten
    • I.Devis (coördinator)
    • V.Binon
    • K.De Munter
    • I.Devis
    Leren en ontwikkelen begeleiden III (3 sp.)--ML205ddocenten
    docenten
    • V.Binon
    • K.De Munter
    • I.Devis
    3 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IVVerplicht in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML206Ddocenten
    docenten
    • I.Devis (coördinator)
    • V.Binon
    • K.De Munter
    • I.Devis
    Leren en ontwikkelen begeleiden IV (3 sp.)--ML206ddocenten
    docenten
    • V.Binon
    • K.De Munter
    • I.Devis
    3 sp.Wiskunde IIIVerplicht in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML207Ddocenten
    docenten
    • A.Ceustermans (coördinator)
    • N.Bongaerts
    • A.Ceustermans
    • A.Palmaerts
    Wiskunde III (3 sp.)--ML207ddocenten
    docenten
    • N.Bongaerts
    • A.Ceustermans
    • A.Palmaerts
    4 sp.Wereldoriëntatie IIIVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML208Ddocenten
    docenten
    • T.Vandersmissen (coördinator)
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    • A.Schellemans
    • T.Vandersmissen
    Wereldoriëntatie III (4 sp.)--ML208ddocenten
    docenten
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    • A.Schellemans
    • T.Vandersmissen
    4 sp.Kunst.Zinnig IIIVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML209Ddocenten
    docenten
    • J.Theunis (coördinator)
    • A.Desair
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • F.Versonnen
    Kunst.Zinnig III (4 sp.)--ML209ddocenten
    docenten
    • A.Desair
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • F.Versonnen
    4 sp.Nederlands IIVerplicht in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML210Ddocenten
    docenten
    • L.Busschots (coördinator)
    • A.Van Eynde
    • G.Vanderheyden
    • C.Verbeeck
    Nederlands II (4 sp.)--ML210ddocenten
    docenten
    • L.Busschots
    • A.Van Eynde
    • G.Vanderheyden
    • C.Verbeeck
    3 sp.Frans IIVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML211Ddocenten
    docenten
    • A.Schouteden (coördinator)
    Frans II (3 sp.)--ML211ddocenten
    docenten
    • A.Schouteden
    3 sp.BewegingVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML212Ddocenten
    docenten
    • A.Vandamme (coördinator)
    • G.Lambeir
    • A.Vandamme
    Beweging (3 sp.)--ML212ddocenten
    docenten
    • G.Lambeir
    • A.Vandamme
   • Levensbeschouwelijk vak

    Kies 1 opleidingsonderdeel

  • Modeltraject opleidingsfase 3

   Neem deze opleidingsonderdelen op

   • 30 sp.Praktijk & Groeilabo IIIVerplicht in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenML329Ddocenten
    docenten
    • L.Smets (coördinator)
    Praktijk & Groeilabo III (30 sp.)--ML329ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert
    • A.Ceustermans
    • N.Decoster
    • G.Delen
    • I.Devis
    • L.Faes
    • M.Goos
    • T.Robijns
    • A.Schellemans
    • L.Smets
    • A.Van Eynde
    • M.Vandersmissen
    • P.den Otter
    4 sp.WereldleraarschapVerplicht in fase 3Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML303Ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert (coördinator)
    • K.Hindrix
    • J.Van Dessel
    • M.Van Ingelghem
    Wereldleraarschap (4 sp.)--ML303ddocenten
    docenten
    • B.Callewaert
    • K.Hindrix
    • J.Van Dessel
    • M.Van Ingelghem
    13 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden V (incl. praktijk)Verplicht in fase 3Eerste semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenML304Ddocenten
    docenten
    • N.Decoster (coördinator)
    • V.Binon
    • L.Busschots
    • A.Ceustermans
    • N.Decoster
    • G.Delen
    • I.Devis
    • A.Palmaerts
    • P.Van Damme - Everaert
    • M.Vandersmissen
    Leren en ontwikkelen begeleiden V (incl. praktijk) (13 sp.)--ML304ddocenten
    docenten
    • V.Binon
    • L.Busschots
    • A.Ceustermans
    • N.Decoster
    • G.Delen
    • I.Devis
    • A.Palmaerts
    • P.Van Damme - Everaert
    • M.Vandersmissen
   • Levensbeschouwelijk vak

    Maak een keuze uit de levensbeschouwelijke opleidingsonderdelen in de lijn van je levensbeschouwelijke keuze van de tweede opleidingsfase, in functie van het aanvragen van het mandaat bij de Erkende Instantie.

   • Profilering

    Neem voor een totaal van 10 studiepunten op. Neem een Profilering en eventueel een keuzeopleidingsonderdeel op.

  • Niet-modeltraject vakken

   Onderstaande opleidingsonderdelen worden enkel opgenomen bij afwijkende trajecten en uitsluitend in overleg met de trajectcoach. Studenten maken hier zelf geen selectie.