EBA Lager onderwijs (Leuven) (180 sp.)

 

2021-2022

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding gelden:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Het instellingsbestuur kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5° van lid 1. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.

2020-2021

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding gelden:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Het instellingsbestuur kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5° van lid 1. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.

|

 • Studenten kunnen na afspraak met de trajectbegeleider een voortraject uit de Bachelor onderwijskunde (KULAK) (15SP) volgen ter vervanging van een aantal opleidingsonderdelen uit het programma.

  • Modeltraject opleidingsfase 1

   Neem deze opleidingsonderdelen op

   • 14 sp.Praktijk & Groeilabo IVerplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML117Hdocenten
    docenten
    • G.Lambeir (coördinator)
    Praktijk & Groeilabo I (14 sp.)ML117hdocenten
    docenten
    • V.Binon
    • M.Biront
    • D.Cools
    • K.Coussement
    • K.De Munter
    • L.Degrande
    • A.Delmé
    • A.Desair
    • A.Gysen
    • A.Jaenen
    • P.Janssens
    • A.Kellen
    • G.Lambeir
    • S.Nelissen
    • A.Palmaerts
    • E.Ruysen
    • J.Schoolmeesters
    • A.Spillier
    • P.Van Damme - Everaert
    • J.Van Dessel
    • G.Van Helleputte
    • G.Vanderheyden
    • B.Vandyck
    • F.Versonnen
    • K.Vloeberghs
    • M.Willems
    3 sp.RZL: levensbeschouwelijke vormingVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML103Hdocenten
    docenten
    • M.Biront (coördinator)
    RZL: levensbeschouwelijke vorming (3 sp.)ML103hdocenten
    docenten
    • M.Biront
    4 sp.Communicatie en mediaVerplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML104Hdocenten
    docenten
    • G.Vanderheyden (coördinator)
    • K.Coussement
    • L.Degrande
    • G.Delen
    • H.Kockaerts
    • G.Vanderheyden
    Communicatie en media (4 sp.)ML104hdocenten
    docenten
    • K.Coussement
    • L.Degrande
    • G.Delen
    • H.Kockaerts
    • G.Vanderheyden
    3 sp.Duurzaamheid en diversiteit in de wereldVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML105Hdocenten
    docenten
    • L.Degrande (coördinator)
    • G.Van Helleputte
    Duurzaamheid en diversiteit in de wereld (3 sp.)ML105hdocenten
    docenten
    • L.Degrande
    • G.Van Helleputte
    4 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML106Hdocenten
    docenten
    • M.Borzée (coördinator)
    • K.De Munter
    • A.Kellen
    Leren en ontwikkelen begeleiden I (4 sp.)ML106hdocenten
    docenten
    • M.Borzée
    • K.De Munter
    • A.Kellen
    4 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML107Hdocenten
    docenten
    • M.Borzée (coördinator)
    • K.De Munter
    • A.Kellen
    Leren en ontwikkelen begeleiden II (4 sp.)ML107hdocenten
    docenten
    • M.Borzée
    • K.De Munter
    • A.Kellen
    4 sp.Wiskunde IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML108Hdocenten
    docenten
    • P.Janssens (coördinator)
    • A.Palmaerts
    • T.Robijns
    Wiskunde I (4 sp.)ML108hdocenten
    docenten
    • P.Janssens
    • A.Palmaerts
    • T.Robijns
    3 sp.Wiskunde IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML109Hdocenten
    docenten
    • A.Palmaerts (coördinator)
    • T.Robijns
    Wiskunde II (3 sp.)ML109hdocenten
    docenten
    • A.Palmaerts
    • T.Robijns
    3 sp.Wereldoriëntatie IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML110Hdocenten
    docenten
    • A.Gysen (coördinator)
    • J.Van Dessel
    Wereldoriëntatie I (3 sp.)ML110hdocenten
    docenten
    • A.Gysen
    • J.Van Dessel
    4 sp.Wereldoriëntatie IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML111Hdocenten
    docenten
    • A.Gysen (coördinator)
    • S.Nelissen
    • M.Van Roosbroeck
    Wereldoriëntatie II (4 sp.)ML111hdocenten
    docenten
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    • M.Van Roosbroeck
    3 sp.Kunst.Zinnig IVerplicht in fase 1Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML112Hdocenten
    docenten
    • K.Moons (coördinator)
    • A.Desair
    • K.Moons
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • K.Vander Elst
    • F.Versonnen
    Kunst.Zinnig I (3 sp.)ML112hdocenten
    docenten
    • A.Desair
    • K.Moons
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • K.Vander Elst
    • F.Versonnen
    3 sp.Kunst.Zinnig IIVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML113Hdocenten
    docenten
    • F.Versonnen (coördinator)
    • K.Moons
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • K.Vander Elst
    • F.Versonnen
    Kunst.Zinnig II (3 sp.)ML113hdocenten
    docenten
    • K.Moons
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • K.Vander Elst
    • F.Versonnen
    5 sp.Nederlands IVerplicht in fase 1Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML114Hdocenten
    docenten
    • G.Vanderheyden (coördinator)
    • K.Coussement
    • G.Vanderheyden
    • P.Verstraeten
    Nederlands I (5 sp.)ML114hdocenten
    docenten
    • K.Coussement
    • G.Vanderheyden
    • P.Verstraeten
    3 sp.Frans IVerplicht in fase 1Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML115Hdocenten
    docenten
    • E.Voets (coördinator)
    • I.Geurts
    • A.Schouteden
    • E.Voets
    Frans I (3 sp.)ML115hdocenten
    docenten
    • I.Geurts
    • A.Schouteden
    • E.Voets
  • Modeltraject opleidingsfase 2

   Neem deze opleidingsonderdelen op

   • 20 sp.Praktijk & Groeilabo IIVerplicht in fase 2Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenML225Hdocenten
    docenten
    • L.Degrande (coördinator)
    Praktijk & Groeilabo II (20 sp.)ML225hdocenten
    docenten
    • V.Binon
    • M.Biront
    • D.Cools
    • K.Coussement
    • K.De Munter
    • L.Degrande
    • A.Delmé
    • A.Desair
    • A.Gysen
    • A.Jaenen
    • P.Janssens
    • A.Kellen
    • G.Lambeir
    • S.Nelissen
    • A.Palmaerts
    • E.Ruysen
    • J.Schoolmeesters
    • A.Spillier
    • P.Van Damme - Everaert
    • J.Van Dessel
    • G.Van Helleputte
    • G.Vanderheyden
    • B.Vandyck
    • F.Versonnen
    • K.Vloeberghs
    • M.Willems
    3 sp.Duurzaamheid en diversiteit op schoolVerplicht in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML203Hdocenten
    docenten
    • V.Binon (coördinator)
    • K.Moons
    Duurzaamheid en diversiteit op school (3 sp.)ML203hdocenten
    docenten
    • V.Binon
    • K.Moons
    4 sp.Innoveren en inspirerenVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML204Hdocenten
    docenten
    • M.Goos (coördinator)
    • K.Hindrix
    • J.Van Dessel
    • G.Van Helleputte
    • T.Vandersmissen
    Innoveren en inspireren (4 sp.)ML204hdocenten
    docenten
    • M.Goos
    • K.Hindrix
    • J.Van Dessel
    • G.Van Helleputte
    • T.Vandersmissen
    3 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IIIVerplicht in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML205Hdocenten
    docenten
    • K.De Munter (coördinator)
    • V.Binon
    • K.De Munter
    Leren en ontwikkelen begeleiden III (3 sp.)ML205hdocenten
    docenten
    • V.Binon
    • K.De Munter
    3 sp.Leren en ontwikkelen begeleiden IVVerplicht in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenML206Hdocenten
    docenten
    • K.De Munter (coördinator)
    • V.Binon
    • K.De Munter
    • E.Ruysen
    Leren en ontwikkelen begeleiden IV (3 sp.)ML206hdocenten
    docenten
    • V.Binon
    • K.De Munter
    • E.Ruysen
    3 sp.Wiskunde IIIVerplicht in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML207Hdocenten
    docenten
    • A.Palmaerts (coördinator)
    • N.Bongaerts
    • A.Palmaerts
    Wiskunde III (3 sp.)ML207hdocenten
    docenten
    • N.Bongaerts
    • A.Palmaerts
    4 sp.Wereldoriëntatie IIIVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML208Hdocenten
    docenten
    • S.Nelissen (coördinator)
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    Wereldoriëntatie III (4 sp.)ML208hdocenten
    docenten
    • A.Gysen
    • S.Nelissen
    4 sp.Kunst.Zinnig IIIVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML209Hdocenten
    docenten
    • A.Desair (coördinator)
    • K.Moons
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • K.Vander Elst
    • F.Versonnen
    Kunst.Zinnig III (4 sp.)ML209hdocenten
    docenten
    • A.Desair
    • K.Moons
    • B.Neven
    • J.Schoolmeesters
    • J.Theunis
    • P.Van Damme - Everaert
    • K.Vander Elst
    • F.Versonnen
    4 sp.Nederlands IIVerplicht in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenML210Hdocenten
    docenten
    • G.Vanderheyden (coördinator)
    Nederlands II (4 sp.)ML210hdocenten
    docenten
    • G.Vanderheyden
    3 sp.Frans IIVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML211Hdocenten
    docenten
    • E.Voets (coördinator)
    • I.Geurts
    • E.Voets
    Frans II (3 sp.)ML211hdocenten
    docenten
    • I.Geurts
    • E.Voets
    3 sp.BewegingVerplicht in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenML212Hdocenten
    docenten
    • G.Lambeir (coördinator)
    Beweging (3 sp.)ML212hdocenten
    docenten
    • G.Lambeir
   • Levensbeschouwelijk vak

    Kies 1 opleidingsonderdeel

  • Modeltraject opleidingsfase 3

   Neem deze opleidingsonderdelen op

  • Niet-modeltraject vakken

   Onderstaande opleidingsonderdelen worden enkel opgenomen bij afwijkende trajecten en uitsluitend in overleg met de trajectcoach. Studenten maken hier zelf geen selectie.