Dit is een voorlopige versie. Definitieve versie vanaf 15/07/2019.
Status 3: De programmawijzigingen werden administratief verwerkt, de opleiding wordt nagekeken en eventueel aangevuld door de faculteit (programmadirecteur, POC,…)

EBA Secundair onderwijs, extra lesbevoegdheid (Leuven) (180 sp.)

 

2021-2022 Definitief vanaf 15/10/2020

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding gelden:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Het instellingsbestuur kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5° van lid 1. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.

Studenten die een diploma van een andere (professionele/academische) bachelor- of masteropleiding met onderwijsbevoegdheid (secundair onderwijs, kleuteronderwijs, lager onderwijs of een Bachelor- of Masteropleiding met Specifieke Lerarenopleiding) behaalden, mogen inschrijven voor dit traject met bevoegdheid in één onderwijsvak.

2020-2021

Als algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding gelden:
1° een diploma van het secundair onderwijs;
2° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
3° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid; of
4° een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
5° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met 1 van de voorgaande diploma’s wordt erkend.

Het instellingsbestuur kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald in punt 5° van lid 1. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.

Studenten die een diploma van een andere (professionele/academische) bachelor- of masteropleiding met onderwijsbevoegdheid (secundair onderwijs, kleuteronderwijs, lager onderwijs of een Bachelor- of Masteropleiding met Specifieke Lerarenopleiding) behaalden, mogen inschrijven voor dit traject met bevoegdheid in één onderwijsvak.

|