Beveiliging (B-UCLL-MBI12A)

3 studiepuntenNederlandsEerste semesterEerste semester
Dierick Gerben (coördinator) |  Dierick Gerben
POC PBA Toegepaste informatica (Leuven)

Dit OPO draagt bij tot deze domeinspecifieke leerresultaten (DLR)

DLR3: De professionele bachelor TI ontwerpt, bouwt, documenteert en test kwalitatieve IT oplossingen.
DLR4: De professionele bachelor TI installeert, configureert, beveiligt, onderhoudt en ondersteunt IT-oplossingen en past ze indien nodig aan zodat ze blijven beantwoorden aan de veranderende behoeften van een organisatie.
DLR5: De professionele bachelor TI handelt deontologisch en maatschappelijk verantwoord, conform bedrijfs- en organisatiecontext, regelgeving, best practices en strategieën vanuit eigen inzicht en kennis.
DLR6: De professionele bachelor TI onderzoekt en evalueert kritisch bestaande en innovatieve IT-oplossingen.
DLR7: De professionele bachelor TI geeft advies over IT-oplossingen, -producten, -diensten en –technologieën voor verschillende domeinen en/of sectoren.
DLR10: De professionele bachelor TI houdt rekening met en handelt naar de internationale context van het vakgebied.
 

De student(e):

 • kent het belang van beveiliging
 • kent de wettelijke en maatschappelijke context van IT en beveiliging
 • kan ethisch omgaan met verworven kennis en vaardigheden
 • kan veilige IT-systemen ontwerpen en implementeren
 • kan vlot vakliteratuur in zijn eigen moedertaal en in het Engels verwerken
 • kent de meest gangbare technische en organisatorische maatregelen die genomen kunnen worden om systemen te beveiligen
 • kent verschillende technieken voor risico-analyse en bedreigingsmodellering en kan deze toepassen 
 • kan het risico van gerapporteerde kwetsbaarheden in IT-systemen correct inschatten
 • kan eerder verworven kennis en vaardigheden gebruiken en kritisch evalueren in de context van beveiliging
 • kent de basisprincipes van encryptie en kan correct gebruikmaken van bestaande encryptieprimitieven
 • beseft dat beveiliging de verantwoordelijkheid van iedere IT-er is

Studenten die dit OPO opnemen hebben als basis:

 •  de competenties die bereikt werden in Besturingssystemen 2 (MBI68X)
 •  de competenties die bereikt werden in Computernetwerken 2 (MBI67X of MBI67V)

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.


(SOEPEL( MBI11A ) OF SOEPEL( MBI68X )) EN (SOEPEL(MBI25A) OF SOEPEL(MBI67X) OF SOEPEL(MBI67V))

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
MBI11A : Besturingssystemen 2 (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
MBI68X : Besturingssystemen 2
MBI25A : Computernetwerken 2 (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
MBI67X : Computernetwerken 2
MBI67V : Computernetwerken 2 (Niet meer aangeboden dit academiejaar)

Dit opleidingsonderdeel is identiek aan de volgende opleidingsonderdelen:
MEX37A : Security

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Beveiliging (B-UCLL-MBI12a)

3 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College-opdrachtEerste semesterEerste semester
Dierick Gerben
POC PBA Toegepaste informatica (Leuven)

 • Risico-analyse
 • Kwetsbaarheden
 • Authenticatie
 • Veilige software
 • Fysieke beveiliging
 • Privacy en anonimiteit
 • Beveiliging van (web-a)pplicaties
 • Gebruikers en veiligheid
 • Social Engineering
 • Inbraakdetectie en -preventie
 • Beheer
 • Encryptie
 • Netwerkbeveiliging
 • Incidentafhandeling
 • Ethische aspecten
 • Wetten en standaarden

Het studiemateriaal bestaat uit:

 • in de les gebruikte presentaties
 • cursusteksten
 • Geselecteerde artikels uit vakliteratuur

 • Hoorcolleges met demo's
 • Gastcolleges
 • Zelfstandig uit te voeren opdrachten

Evaluatieactiviteiten

Beveiliging (B-UCLL-M70094)

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Mondeling
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Cursusmateriaal

ExamenmomentBeoordelingsschaal
TOTAAL1-20/20 puntenschaal

Verdeling evaluatie:

 • 70% Examen (mondeling)
 • 30% Opdracht

Concrete informatie over de organisatie en evaluatie van het OPO vind je in de studiewijzer.
De studiewijzer is voor elke ingeschreven student beschikbaar in de elektronische leeromgeving (Toledo) of in de cursus.

Verdeling evaluatie:

 • 70% Examen (mondeling)
 • 30% Opdracht

Concrete informatie over de organisatie en evaluatie van het OPO vind je in de studiewijzer.
De studiewijzer is voor elke ingeschreven student beschikbaar in de elektronische leeromgeving (Toledo) of in de cursus.