Graduaat Syndicaal werk (Leuven) (120 sp.)

 

2022-2023

Om als regelmatige student toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd door een hogeschool, moet de student voldaan hebben aan de leerplicht.
Daarenboven moet de student beschikken over 1 van de volgende studiebewijzen:
1° een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
2° een diploma van het secundair onderwijs;
3° een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
4° een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
5° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
6° een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
7° een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
8° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
9° een diploma van bachelor of master;
10° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's vermeld in punt 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

2021-2022

Om als regelmatige student toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd door een hogeschool, moet de student voldaan hebben aan de leerplicht.
Daarenboven moet de student beschikken over 1 van de volgende studiebewijzen:
1° een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
2° een diploma van het secundair onderwijs;
3° een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
4° een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
5° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
6° een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
7° een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
8° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
9° een diploma van bachelor of master;
10° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's vermeld in punt 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

|

  • Inzicht in mens en samenleving

   • Arbeidspsychologie

    Neem één opleidingsonderdeel op.

   • Organisatieleer

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 3 sp.OrganisatieleerOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGG02Edocenten
     docenten
     • D.Derwael (coördinator)
     • I.Vanwezer
     Organisatieleer (3 sp.)MGG02edocenten
     docenten
     • D.Derwael
     • I.Vanwezer
     3 sp.OrganisatieleerOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGG02Tdocenten
     docenten
     • D.Derwael (coördinator)
     • I.Vanwezer
     Organisatieleer (3 sp.)MGG02tdocenten
     docenten
     • D.Derwael
     • I.Vanwezer
   • Sociaalwerktheorie

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 5 sp.SociaalwerktheorieOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGG03Edocenten
     docenten
     • D.Nivelle (coördinator)
     • K.Boonen
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
     Sociaalwerktheorie (5 sp.)MGG03edocenten
     docenten
     • K.Boonen
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
     5 sp.SociaalwerktheorieOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGG03Tdocenten
     docenten
     • D.Nivelle (coördinator)
     • K.Boonen
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
     Sociaalwerktheorie (5 sp.)MGG03tdocenten
     docenten
     • K.Boonen
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
  • Werkveldverkenning en -verdieping

  • Trainen van vaardigheden

  • Werkplekleren

   • Beroepspraktijk 1

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 10 sp.Beroepspraktijk 1Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGY17Edocenten
     docenten
     • R.Van Riet (coördinator)
     • S.Willeme
     Beroepspraktijk 1 (10 sp.)MGY17edocenten
     docenten
     • R.Van Riet
     • S.Willeme
     10 sp.Beroepspraktijk 1Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGY17Tdocenten
     docenten
     • R.Van Riet (coördinator)
     • S.Willeme
     Beroepspraktijk 1 (10 sp.)MGY17tdocenten
     docenten
     • R.Van Riet
     • S.Willeme
     10 sp.Beroepspraktijk 1Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenMGY17Jdocenten
     docenten
     • R.Van Riet (coördinator)
     • S.Willeme
     Beroepspraktijk 1 (10 sp.)MGY17jdocenten
     docenten
     • R.Van Riet
     • S.Willeme
   • Beroepspraktijk 2

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 12 sp.Beroepspraktijk 2Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGY18Edocenten
     docenten
     • P.Deforche (coördinator)
     • J.De Keersmaecker
     • P.Deforche
     Beroepspraktijk 2 (12 sp.)MGY18edocenten
     docenten
     • J.De Keersmaecker
     • P.Deforche
     12 sp.Beroepspraktijk 2Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGY18Tdocenten
     docenten
     • P.Deforche (coördinator)
     • J.De Keersmaecker
     • P.Deforche
     Beroepspraktijk 2 (12 sp.)MGY18tdocenten
     docenten
     • J.De Keersmaecker
     • P.Deforche
     12 sp.Beroepspraktijk 2Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGY18Jdocenten
     docenten
     • P.Deforche (coördinator)
     • J.De Keersmaecker
     • P.Deforche
     Beroepspraktijk 2 (12 sp.)MGY18jdocenten
     docenten
     • J.De Keersmaecker
     • P.Deforche
   • Beroepspraktijk 3

    Neem één opleidingsonderdeel op.

   • Graduaatsproef

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 8 sp.GraduaatsproefOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGY20Edocenten
     docenten
     • W.Geleyns (coördinator)
     • K.Boonen
     • W.Geleyns
     • S.Perdaens
     • D.Swysen
     • K.Van den dries
     Graduaatsproef - Afstudeerproject (6 sp.)MGY20edocenten
     docenten
     • W.Geleyns
     Graduaatsproef - Loopbaanregie (2 sp.)MGG20edocenten
     docenten
     • K.Boonen
     • S.Perdaens
     • D.Swysen
     • K.Van den dries
     8 sp.GraduaatsproefOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGY20Tdocenten
     docenten
     • W.Geleyns (coördinator)
     • S.Perdaens
     • D.Swysen
     • K.Van den dries
     Graduaatsproef - Afstudeerproject (6 sp.)MGY20tdocenten
     docenten
     • W.Geleyns
     Graduaatsproef - Loopbaanregie (2 sp.)MGG20tdocenten
     docenten
     • S.Perdaens
     • D.Swysen
     • K.Van den dries
     8 sp.GraduaatsproefOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGY20Jdocenten
     docenten
     • W.Geleyns (coördinator)
     • S.Perdaens
     • D.Swysen
     • K.Van den dries
     Graduaatsproef - Afstudeerproject (6 sp.)MGY20jdocenten
     docenten
     • W.Geleyns
     Graduaatsproef - Loopbaanregie (2 sp.)MGG20tdocenten
     docenten
     • S.Perdaens
     • D.Swysen
     • K.Van den dries
   • Projectwerk

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 8 sp.ProjectwerkOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGG21Edocenten
     docenten
     • D.Walk (coördinator)
     • W.Goolaerts
     • L.Huybrechts
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     Projectwerk (8 sp.)MGG21edocenten
     docenten
     • W.Goolaerts
     • L.Huybrechts
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     8 sp.ProjectwerkOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGG21Tdocenten
     docenten
     • D.Walk (coördinator)
     • W.Goolaerts
     • L.Huybrechts
     • K.Vandenbempt
     • H.Vanthuyne
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     Projectwerk (8 sp.)MGG21tdocenten
     docenten
     • W.Goolaerts
     • L.Huybrechts
     • K.Vandenbempt
     • H.Vanthuyne
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     8 sp.ProjectwerkOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenMGG21Jdocenten
     docenten
     • H.Van den Bussche (coördinator)
     • L.Huybrechts
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     Projectwerk (8 sp.)MGG21jdocenten
     docenten
     • L.Huybrechts
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
  • Greep krijgen op je studie en je loopbaan

   • Studieregie

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 3 sp.StudieregieOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGG22Edocenten
     docenten
     • S.Theunissen (coördinator)
     • S.Balli
     • S.Theunissen
     • H.Vanthuyne
     Studieregie (3 sp.)MGG22edocenten
     docenten
     • S.Balli
     • S.Theunissen
     • H.Vanthuyne
     3 sp.StudieregieOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGG22Tdocenten
     docenten
     • S.Theunissen (coördinator)
     • S.Balli
     • S.Theunissen
     • H.Vanthuyne
     Studieregie (3 sp.)MGG22tdocenten
     docenten
     • S.Balli
     • S.Theunissen
     • H.Vanthuyne
  • Niet-modeltraject opleidingsonderdelen