Graduaat Maatschappelijk werk (Leuven) (120 sp.)

 

2020-2021

Om als regelmatige cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd door een hogeschool, moet de cursist voldaan hebben aan de leerplicht en het onderwijsreglement ontvangen en ondertekend hebben.

Daarenboven moet de cursist beschikken over 1 van de volgende studiebewijzen:
1  een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
2  een diploma van het secundair onderwijs;
3  een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
4  een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
5  een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
6  een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
7  een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
8  een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
9  een diploma van bachelor of master;
10  een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's vermeld in punt 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

2019-2020

Om als regelmatige cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, georganiseerd door een hogeschool, moet de cursist voldaan hebben aan de leerplicht en het onderwijsreglement ontvangen en ondertekend hebben.

Daarenboven moet de cursist beschikken over 1 van de volgende studiebewijzen:
1  een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
2  een diploma van het secundair onderwijs;
3  een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
4  een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
5  een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
6  een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
7  een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
8  een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
9  een diploma van bachelor of master;
10  een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met 1 van de diploma's vermeld in punt 1° tot en met 9°. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het instellingsbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

|

  • Inzicht in mens en samenleving

   • Organisatieleer

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 3 sp.OrganisatieleerOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGM02Edocenten
     docenten
     • D.Derwael (coördinator)
     • R.Claesen
     • D.Derwael
     Organisatieleer (3 sp.)--MGM02edocenten
     docenten
     • R.Claesen
     • D.Derwael
     3 sp.OrganisatieleerOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGM02Tdocenten
     docenten
     • D.Derwael (coördinator)
     • R.Claesen
     • D.Derwael
     Organisatieleer (3 sp.)--MGM02tdocenten
     docenten
     • R.Claesen
     • D.Derwael
   • Sociaalwerktheorie

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 5 sp.SociaalwerktheorieOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGM03Edocenten
     docenten
     • K.Meireman (coördinator)
     • K.Albregts
     • P.Deforche
     • L.Impens
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
     Sociaalwerktheorie (5 sp.)--MGM03edocenten
     docenten
     • K.Albregts
     • P.Deforche
     • L.Impens
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
     5 sp.SociaalwerktheorieOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGM03Tdocenten
     docenten
     • K.Meireman (coördinator)
     • K.Albregts
     • P.Deforche
     • L.Impens
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
     Sociaalwerktheorie (5 sp.)--MGM03tdocenten
     docenten
     • K.Albregts
     • P.Deforche
     • L.Impens
     • K.Meireman
     • D.Nivelle
   • Keuzeopleidingsonderdelen

    Neem één opleidingsonderdeel op.

  • Werkveldverkenning en -verdieping

  • Trainen van vaardigheden

  • Werkplekleren

   • Beroepspraktijk 1

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 10 sp.Beroepspraktijk 1Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGM17Edocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 1 (10 sp.)--MGM17edocenten
     docenten
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     10 sp.Beroepspraktijk 1Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGM17Tdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 1 (10 sp.)--MGM17tdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     10 sp.Beroepspraktijk 1Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenMGM17Jdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 1 (10 sp.)--MGM17jdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
   • Beroepspraktijk 2

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 12 sp.Beroepspraktijk 2Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM18Edocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • J.De Keersmaecker
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 2 (12 sp.)--MGM18edocenten
     docenten
     • M.Corke
     • J.De Keersmaecker
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     12 sp.Beroepspraktijk 2Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM18Tdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • J.De Keersmaecker
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 2 (12 sp.)--MGM18tdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • J.De Keersmaecker
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     12 sp.Beroepspraktijk 2Optioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM18Jdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • J.De Keersmaecker
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 2 (12 sp.)--MGM18jdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • J.De Keersmaecker
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
   • Beroepspraktijk 3

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 18 sp.Beroepspraktijk 3Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM19Edocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 3 (18 sp.)--MGM19edocenten
     docenten
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     18 sp.Beroepspraktijk 3Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM19Tdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 3 (18 sp.)--MGM19tdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     18 sp.Beroepspraktijk 3Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM19Jdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
     Beroepspraktijk 3 (18 sp.)--MGM19jdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • B.Decraene
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     • E.Vanoverloop
     • N.Verbist
     • W.Zeelmaekers
   • Graduaatsproef

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 8 sp.GraduaatsproefOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semesterAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM20Edocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • A.Nackom
     • S.Perdaens
     Graduaatsproef - Afstudeerproject (6 sp.)--MGM20edocenten
     docenten
     • M.Corke
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
     Graduaatsproef - Opleidingsdagen (2 sp.)--MGM20fdocenten
     docenten
     • A.Nackom
     • S.Perdaens
     8 sp.GraduaatsproefOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semestersAan dit opleidingsonderdeel zijn volgtijdelijkheidsvoorwaarden en/of een voortgangsvereiste gekoppeld (kijk in de ECTS-fiche om te weten welke). Identieke opleidingsonderdelenMGM20Jdocenten
     docenten
     • B.Hendrickx (coördinator)
     • M.Corke
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • A.Nackom
     • S.Perdaens
     Graduaatsproef - Opleidingsdagen (2 sp.)--MGM20hdocenten
     docenten
     • A.Nackom
     • S.Perdaens
     Graduaatsproef - Afstudeerproject (6 sp.)--MGM20jdocenten
     docenten
     • M.Corke
     • S.Goossens
     • B.Hendrickx
     • S.Perdaens
   • Projectwerk

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 8 sp.ProjectwerkOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGM21Edocenten
     docenten
     • I.Vanwezer (coördinator)
     • I.Mariën
     • H.Van den Bussche
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     Projectwerk (8 sp.)--MGM21edocenten
     docenten
     • I.Mariën
     • H.Van den Bussche
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     8 sp.ProjectwerkOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGM21Tdocenten
     docenten
     • I.Vanwezer (coördinator)
     • I.Mariën
     • H.Van den Bussche
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     Projectwerk (8 sp.)--MGM21tdocenten
     docenten
     • I.Mariën
     • H.Van den Bussche
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     8 sp.ProjectwerkOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenMGM21Jdocenten
     docenten
     • I.Vanwezer (coördinator)
     • I.Mariën
     • H.Van den Bussche
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
     Projectwerk (8 sp.)--MGM21jdocenten
     docenten
     • I.Mariën
     • H.Van den Bussche
     • K.Vandenbempt
     • I.Vanwezer
     • D.Walk
  • Greep krijgen op je studie en je loopbaan

   • Zelfzorg

    Neem één opleidingsonderdeel op.

    • 3 sp.ZelfzorgOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGM22Edocenten
     docenten
     • D.Walk (coördinator)
     • S.Balli
     • H.Eneman
     • D.Walk
     Zelfzorg (3 sp.)--MGM22edocenten
     docenten
     • S.Balli
     • H.Eneman
     • D.Walk
     3 sp.ZelfzorgOptioneel in fase 1Optioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGM22Tdocenten
     docenten
     • D.Walk (coördinator)
     • S.Balli
     • H.Eneman
     • D.Walk
     Zelfzorg (3 sp.)--MGM22tdocenten
     docenten
     • S.Balli
     • H.Eneman
     • D.Walk
  • Niet-modeltraject opleidingsonderdelen

   • 3 sp.Schriftelijke gevorderdenOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Eerste semester Identieke opleidingsonderdelenMGH23Edocenten
    docenten
    • J.De Keersmaecker (coördinator)
    Schriftelijke gevorderden (3 sp.)--MGH23edocenten
    docenten
    • J.De Keersmaecker
    3 sp.Schriftelijke gevorderdenOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Tweede semester Identieke opleidingsonderdelenMGH23Tdocenten
    docenten
    • J.De Keersmaecker (coördinator)
    Schriftelijke gevorderden (3 sp.)--MGH23tdocenten
    docenten
    • J.De Keersmaecker
    3 sp.Schriftelijke gevorderdenOptioneel in fase 2Optioneel in fase 3Beide semesters Identieke opleidingsonderdelenMGH23Jdocenten
    docenten
    • J.De Keersmaecker (coördinator)
    Schriftelijke gevorderden (3 sp.)--MGH23jdocenten
    docenten
    • J.De Keersmaecker